(Chinhphu.vn) – Theo quy định, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên.

Ông Nguyễn Đức Chính (Hải Dương) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cách tính phụ cấp thâm niên của Chính trị viên quân sự cấp xã là Bí thư Đảng ủy, cụ thể như sau: Mức lương hiện hưởng là 3,33; hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Bí thư là 0,3; phụ cấp chức vụ chỉ huy của Chính trị viên là 357.600đ; thời gian công tác là 10 năm. Vậy, phụ cấp thâm niên 1 tháng sẽ là: (3,33+0,3) x 10% x 1.490.000đ hay (3,33 x 1.490.000đ x 10%) + (357.000đ x 10%).

Ông Chính hỏi, cách tính phụ cấp thâm niên như nào là đúng?

Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng  trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 4 Điều 33 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban ch huy quân sự cp xã có thờỉ gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên”.

Tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, quy định:

“Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cp được hưởng như sau: Sau 05 năm (đủ 60 tháng) công tác thì được hưởng phụ cấp thâm niên bng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cp hàng tháng hiện hưởng; từ năm thứ sáu trở đi mi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%”.

Đối chiếu với các quy định pháp luật về Dân quân tự vệ nêu trên thì Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã do bí thư đảng ủy xã đảm nhiệm có 10 năm công tác, được hưởng 10% thâm niên, cách tính phụ cấp thâm niên cho đồng chí Chính trị viên trên như sau:

Lương cơ sở x Hệ số mức lương hiện hưởng (Bí thư đảng ủy là 3,33) + 357.600đ phụ cấp chức vụ chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã = Cộng tổng các khoản x 10% thâm niên = Số tiền thâm niên được hưởng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: phụ cấp thâm niên