(Chinhphu.vn) – Một lao động nữ, sinh ngày 15/12/1970, công tác trong một đơn vị sự nghiệp, có thời gian đóng BHXH đến thời điểm hiện tại là 23 năm trong điều kiện lao động bình thường, đã hoàn thiện hồ sơ xin nghỉ hưu trước tuổi.

Lao động này xin nghỉ hưu trước tuổi theo diện “chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý”.

Bà Phan Thị Ngà hỏi, theo quy định mới về tuổi nghỉ hưu, người lao động nêu trên có được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi tại thời điểm tháng 5/2021 không, hay phải chờ đến thời điểm còn thiếu 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của lao động nữ (tức là phải đủ 52 tuổi 8 tháng)?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 223/BLĐTBXH-BHXH ngày 28/1/2021 và Bộ Tư pháp tại Văn bản số 850/BTPPLDSKT ngày 24/3/2021 thì đối với trường hợp nữ, sinh tháng 12/1970 thuộc đối tượng tinh giản biên chế thì tại thời điểm tháng 5/2021 đã 50 tuổi 5 tháng, còn thấp hơn 4 tuổi 11 tháng so với tuổi nghỉ hưu của năm 2021 nên đủ điều kiện về tuổi để hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Chinhphu.vn

Từ khóa: nghỉ hưu trước tuổi , tinh giản biên chế , vị trí việc làm