(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Diễm Trang được phân công phụ trách công tác văn thư kiêm lưu trữ tại Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang từ năm 2004 đến nay nhưng chưa được hưởng chế độ phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật theo Thông tư số 07/2005/TT-BNV.

Bà Trang hỏi, trường hợp của bà có thuộc đối tượng hưởng các chế độ ưu đãi theo Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang cho biết, việc hưởng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với bà Nguyễn Thị Diễm Trang, Sở Tài chính đã có Công văn số 2927/STC-VP ngày 30/12/2015.

Theo đó, Sở Tài chính đã có ý kiến thống nhất cho bà Trang hưởng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm theo Điểm a, Khoản 3, Mục II Thông tư số 07/2005/TT-BNV.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: văn thư , lưu trữ , phụ cấp độc hại