(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Châm (Quảng Ninh) tốt nghiệp đại học ngành Môi trường năm 2009. Năm 2010, bà được TP. Hạ Long ký quyết định làm việc hợp đồng tại UBND một phường, phụ trách công tác Lao động - Thương binh và Xã hội.

Năm 2016 UBND tỉnh Quảng Ninh có đợt thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã. Bà Châm hỏi, bà có thuộc đối tượng công chức được tiếp nhận không qua thi tuyển không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Đối tượng tiếp nhận không qua thi tuyển được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 30/10/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn, cụ thể:

- Người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước, loại khá trở lên ở nước ngoài, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ của ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.

- Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có ít nhất 5 năm công tác (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong ngành, lĩnh vực cần tuyển, đáp ứng được ngay yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng; trong thời gian công tác 5 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp của bà Châm, có trình độ đại học ngành Môi trường nhưng làm việc ở vị trí Lao động - Thương binh và Xã hội của chức danh công chức Văn hóa – Xã hội nên không đáp ứng được yêu cầu trình độ chuyên môn được đào tạo phải phù hợp với vị trí chức danh công chức cấp xã cần tuyển theo quy định.

Chinhphu.vn