(Chinhphu.vn) – Anh của ông Lý Văn Mau (Kiên Giang) là Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã. Anh của ông đang xếp lương ngạch chuyên viên (01.003) bậc cuối, đã tốt nghiệp đại học. Anh của ông không đủ tuổi tái cử cấp ủy, cũng như HĐND nhiệm kỳ tới nên xin nghỉ hưu trước tuổi, đồng thời xin nâng ngạch lương lên chuyên viên chính.

Tuy nhiên cơ quan có thẩm quyền cho rằng anh của ông Mau là cán bộ xã nên không thuộc đối tượng được nâng ngạch không qua thi. Ông Mau cho rằng cơ quan thẩm quyền trả lời không đúng theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP. Ông Mau hỏi, anh của ông có thuộc đối tượng nâng ngạch lên chuyên viên chính hay không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Cán bộ, công chức cấp xã chỉ được xếp lương, không thực hiện việc bổ nhiệm ngạch. Vì vậy, không thể thực hiện việc nâng ngạch không qua thi lên ngạch trên liền kề để nghỉ hưu đối với cán bộ cấp xã như đề nghị của ông Lý Văn Mau.

Chinhphu.vn

Từ khóa: cán bộ xã , nâng ngạch ngạch , xếp lương